• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086 / 818-446

Извънредни мерки в МБАЛ – Силистра с цел ограничаване на заболеваемостта от COVID-19

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 19 Март 2020 |

Извънредни мерки в МБАЛ – Силистра с цел ограничаване на заболеваемостта от COVID-19

Уважаеми пациенти и посетители на „МБАЛ – Силистра“АД,

С оглед регистрирания към момента епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в страната, в условията на епидемично разпространение на COVID-19, и Заповед № РД – 01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № АД – 01-93/ 13.03.2020г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ –Силистра“ АД, Ви информираме:

 1. Забраняват се свижданията;
 2. Забранява се достъпът на посетители и придружители в отделенията на лечебното заведение;
 3. Забранява се пропускане на автомобили в двора на „МБАЛ – Силистра“ АД, освен автомобили на ЦСМП, таксиметрови служби и персонал;
 4. Пациентите с грипоподобни симптоми, в спешно състояние, ще влизат за преглед през входа на Спешно отделение от към двора на болницата, и ще се преглеждат в изолиран кабинет;
 5. Забранява се струпването на хора пред Спешно отделение, в него се преглеждат само спешни пациенти;
 6. Преустановяват се всички профилактични прегледи и изследвания;
 7. Преустановяват се и плановите операции; контролните прегледи в рамките на 30 дни след дехоспитализация, да се извършват само, ако са наложителни;
 8. Пациенти с грип и ОРЗ да носят маски до напускане територията на болницата;
 9. ТЕЛК провежда насрочените заседания и работи при засилени противоепидемични мерки, само по документи;
 10. Пациентите на хемодиализа се обслужват по график при засилени противоепидемични мерки.

Моля за стриктно спазване на предписаните мерки, с цел ограничаване разпространението на заразата.

В тези дни на изпитание, нека бъдем отговорни към нашето здраве, както и за здравето на нашите близки.

Остани вкъщи, спаси човешки живот!

 Д-р Даниела Костадинова

Изп. директор на „МБАЛ – Силистра“ АД