• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Ротарианци с дарение към "МБАЛ - Силистра" АД

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Петък, 27 Март 2020 |

Ротарианци с дарение към "МБАЛ - Силистра" АД

По инициатива на Ротари клуб – Силистра, бе направено дарение на Детско отделение към „МБАЛ – Силистра” АД.

Закупената медицинска апаратура се връчи на началника на отделението – д-р Мира Куманова, в присъствието на д-р Даниела Костадинова – Изп. директор на „МБАЛ – Силистра”АД.

Предаването се извърши от настоящия президент на клуба Димитър Свиленов и неговите колеги Николай Костов, Свилен Съботинов и Петър Вълев.

Дарението включва:

  • 2 броя- Пациентен монитор;
  • 1 брой - Неонатален пулсоксиметър;
  • 1 брой - 6 канален ЕКГ апарат.

Д-р Даниела Костадинова изказа своята благодарност към направения дарителски жест. Дарената апаратура ще допринесе за по-доброто лечение на малките пациенти в лечебното заведение.