IN MEMORIAM: НАПУСНА НИ Д-Р ДИМИТРА ДОКОВА

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 19 Април 2021 |

IN MEMORIAM: НАПУСНА НИ Д-Р ДИМИТРА ДОКОВА

     След тежко боледуване, на 75-годишна възраст, почина д-р Димитра Докова - лекар в отделение по Анестезиология и интензивно лечение в „МБАЛ-Силистра“ АД.

Д-р Докова бе отдадена до последния момент на работата си, съвестен и отговорен лекар, дълбоко уважаван човек, с висок авторитет и обществен морал.

Ще я запомним с нейната одухотвореност, ерудираност, позитивизъм и трудолюбие!

 Ръководството и колективът на МБАЛ – Силистра, изказват най-искрени съболезнования на близките на д-р Димитра Докова.

 Поклонението ще се състои на 21.04.2021г., от 12.00 до 14.00 часа в залата до „Камъшит“. Погребението ще бъде от 15.00 часа на Гробищен парк в с.Ситово.