С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Сряда, 26 Май 2021 |

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„МБАЛ-Силистра“ АД записва желаещи за ваксиниране срещу COVID-19. Всички желаещите ще бъдат имунизирани с препарат по избор: „Pfizer”, „Janssen“, “Moderna” и „AstraZeneca“.

Ваксинирането ще се осъществи след записване на тел. 0895 681 352

 

С оглед епидемичното разпространение на COVID-19 дейностите по ваксиниране трябва да се провеждат при стриктно спазване на въведените в страната противоепидемични мерки, в т.ч. и недопускане струпването на лица на открито и на закрито.

Сертификат за имунизации – COVID-19 може да бъде свален от Електронни здравни записи (ЕЗЗ) след поставена втора доза. Достъп до ЕЗЗ има всеки български гражданин, който има издаден квалифициран електронен подпис (КЕП) на свое име или може да получи достъпно пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След вход сертификатът за извършена ваксинация може да се разпечата от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Сертификатите от имунизации могат да се свалят от https://my.his.bg/login