Българи, живеещи в Англия, дариха парични средства на Детско отделение към „МБАЛ – Силистра“ АД

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 05 Август 2021 |

Българи, живеещи в Англия, дариха парични средства на Детско отделение към „МБАЛ – Силистра“ АД

       Ръководството на „МБАЛ – Силистра” АД изказва своята благодарност и респект към група младежи, включително и от нашия роден град, живеещи в град Ковънтри, Обединеното кралство Великобритания, за направеното дарение от 2 200 лв. за нуждите на Детско отделение.

Средствата ще бъдат добавени към сумата осигурена за ремонтни дейности на цялото отделение, включително и изграждането на изцяло нов Ковид сектор, както и нов интензивен сектор, съобщи д-р Васил Славов – изп. директор на лечебното заведение, който беше и организатор на инициативата.

„Благодарим от сърце за този дарителски жест и се радваме, че млади хора като вас дават прекрасен пример за подражание!

В дни, в които светът е изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията COVID-19, призоваваме всички жители на област Силистра да бъдат съпричастни в тези трудни дни, за да опазим здравето и живота на всички нас.

Благодарим ви, че сте с нас и ни подкрепяте!“ - заяви д-р Славов.

Всеки, който желае може да направи лично дарение в МБАЛ-Силистра или по банковата сметка на лечебното заведение.

Д А Р И Т Е Л С К А С М Е Т К А

            IBAN - BG09CECB97901016981001

            BIC - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА

            ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА

„МБАЛ-СИЛИСТРА”АД

Гр.Силистра

Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

М О Л - Д-р Васил Георгиев Славов