• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086 / 818-446

Отличия „За граждански принос“ за 2021 г. бяха връчени на персонала на „МБАЛ-Силистра“АД

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 07 Октомври 2021 |

Отличия „За граждански принос“ за 2021 г. бяха връчени на персонала на „МБАЛ-Силистра“АД

       С решение 535/ 24.06.2021 г. на Общински съвет- Силистра бяха удостоени с отличие „За граждански принос“ за 2021 г. всички лекари, медицински и немедицински персонал от отделенията в МБАЛ-Силистра, за положените усилия в борбата с COVID-19 и овладяването на пандемията в Област Силистра.

 • Изпълнителният директор на „МБАЛ – Силистра“ АД д-р Васил Славов бе отличен за цялостната му дейност като лекар-кардиолог и ръководител на „МБАЛ – Силистра“ АД – гр. Силистра. За създадената организация от ръководството на болницата по време на пандемия, което успя да овладее ситуацията и да създаде за кратко време помещения, кадри и лечение за болните.
 • Отделение „ПНЕВМОФРИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник на отделение д-р Мирена Сапунджиева;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“ началник отделение д-р Евгени Хинков;
 • Отделение „О А И Л“ с началник отделение д-р Радослав Неделчев;
 • Отделение „МУЛТИПРОФИЛНО СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник отделение д-р Антония Христова;
 • Отделение „ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник отделение д-р Чавдар Куманов;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ“ с началник отделение д-р Петя Чобанска;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“ с началник отделение д-р Стоян Киров;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ“ с началник отделение д-р Павлин Павлов;
 • Отделение „АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник отделение д-р Веселин Гавазов;
 • Отделение „ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник отделение д-р Ирина Чумпалова – Попова;
 • Отделение „НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник отделение д-р Румяна Манева;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ с началник отделение д-р Мирослав Кардашев;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ“ с началник отделение д-р Венцислав Стоев;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ“ с началник отделение д-р Волен Костов;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“ с началник отделение д-р Янко Вълков;
 • Отделение „ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ“ с началник отделение д-р Людмила Михайлова;
 • Отделение „КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ с началник отделение д-р Ася Бошнакова;
 • Отделение „МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ с началник отделение д-р Зинаида Козарова;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“ с началник отделение д-р Боян Попов;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗ. ХЕМАТОЛОГИЯ“ с началник отделение д-р Антоанета Панайотова;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА“ с началник отделение д-р Ерджан Ахмед;
 • Отделение „О Ф Р М“ с началник отделение д-р Валентина Кардашева;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“ с началник отделение д-р Деян Дженков;
 • Отделение „ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА“ с началник отделение д-р Теодор Иванов;
 • Звено „ЦССМ“ при „МБАЛ Силистра“ АД с ръководител – фелдшер организатор Ивелина Банчева. 
 •  IMG 20210917 125531 д р НеделчевIMG 20210917 125612д р КозароваIMG 20210920 125250 БанчеваIMG 20210920 130743 д р ИвановIMG 20210921 122645 д р КировIMG 20210921 123424 д р Сапунджиева