• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086/ 818 456

Психиатрично отделение обявява 2 свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра"

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Сряда, 03 Ноември 2021 |

Психиатрично отделение обявява 2 свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра"

Психиатрично отделение към „МБАЛ Силистра“ АД търси да назначи медицински сестри - 2 свободни места.

Необходими документи:

 • CV – по образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
 • Копие от диплома за завършено медицинско образование.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено медицинско образование - медицинска сестра;
 • Лични качества – инициативност, комуникативност, способност да взема решения и да носи отговорност за тяхното изпълнение, да може да работи самостоятелно и в екип, да има устойчиво рационално и предпазливо поведение при критични ситуации в хода на лечението на болните с добър емоционален самоконтрол.

Ние Ви предлагаме работа в посветен екип от професионалисти

 • 7 часов работен ден
 • работа на смени
 • платен годишен отпуск в размер на 40 дни
 • сигурно и редовно заплащане
 • заплащане на извънредния труд

Телефон за контакт: 086 818- 436 - всеки работен ден до обяд