Тъжна вест

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Сряда, 19 Октомври 2022 |

Тъжна вест

Днес, 19.10.2022 г. в деня на Българския лекар, с огромна болка и прискърбие съобщаваме новината за смъртта на нашия колега д-р Владимир Янков д.м.н.- дългогодишен началник на Хирургично отделение в „МБАЛ – Силистра”АД .

Д-р Владимир Янков беше отдаден на професията лекар, лекар с невероятен морал, отговорност и всеотдайност, за него медицината бе не просто професия, а страст и призвание, съпричастност и болка, всеотдайност и висок професионализъм.

Професионалният му път в болницата бележи една епоха, достойна за уважение и преклонение.

Ръководството и колективът на МБАЛ – Силистра, изказват най-искрени съболезнования на близките на д-р Владимир Янков.

Дълбок поклон!

1288