• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086 / 818-446

„МБАЛ – Силистра” АД, търси да назначи специалисти по следните специалности:

| Понеделник, 30 Април 2018 |

„МБАЛ – Силистра” АД, търси да назначи специалисти по следните специалности:

 1. Акушерство и гинекология
 2. Анестезиология и интензивно лечение
 3. Кардиология
 4. Клинична лаборатория
 5. Нервни болести
 6. Нефрология
 7. Ортопедия и травматология
 8. Пневмология и фтизиатрия
 9. Психиатрия
 10. Спешна медицина
 11. Физикална и рехабилитационна медицина
 12. Хирургия

Специалисти по здравни грижи:

 

Медицински сестри – в следните отделения:

 1. Хирургично отделение
 2. Мултипрофилно спешно отделение
 3. Отделение по Нервни болести
 4. Отделение по Вътрешни болести
 5. Педиатрично отделение
 6. Пневмофтизиатично отделение

Рентгенови лаборанти в Отделение за образна диагностика

Клинични лаборанти:

 1. Клинична лаборатория
 2. Отделение по Клинична патология
 3. Отделение по съдебна медицина