• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Съвременно лечение на исхемичен мозъчен инфаркт

| Петък, 06 Април 2018 |

Съвременно лечение на исхемичен мозъчен инфаркт

В Неврологично отделение към „МБАЛ-Силистра” АД се осъществява съвременно лечение на исхемичен мозъчен инфаркт.

Лечение в острия стадии на мозъчен инфаркт, чрез така наречената тромболиза в Отделението но нервни болести при „МБАЛ-Силистра” АД се извършва от 2012 г.. До края на 2017 год. са проведени 99 тромболизи.

През 2017 г. в Отделението но нервни болести са лекувани чрез тромболиза 32 пациенти с Мозъчен инфаркт, което е двойно повече в сравнение с предходните години. С 4.97 % Отделение по нервни болести е на трето място в страната ни за 2017 г. по процент извършени тромболизи на преминали болни с Исхемичен мозъчен инсулт. Заради постигнатите резултати, съпоставими с резултатите в развитите европейски страни на „МБАЛ-Силистра” АД бе връчен сертификат от международния проект Angels, подкрепен от ESO/ Европейска организация по инсулт/ лично от нейния председател проф. Валерия Касо.

Изключително е важна ранната диагноза – постъпване в лечебно заведение до 3-я час, за да бъде лечението ефективно.

„МБАЛ-Силистра” АД е една от немногото болнични заведения, които провеждат това лечение вече от 6 години.