• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Ден на отворените врати

| Четвъртък, 01 Юни 2017 |

Ден на отворените врати

На „1-ви юни   Деня на детето” в 11.30  часа  се проведе освещаване на  Неонатологично отделение при „МБАЛ-Силистра” АД, след извършен ремонт и получена нова апаратура.

Вратите на Неонатологично отделение и Родилно отделение  бяха отворени от 9.30 часа до 11.30 часа за бъдещи родители и техните близки, за да се запознаят с условията и възможностите на отделенията в „МБАЛ-Силистра” АД.

 Отделението по Неонатология получи нова апаратура по проект  „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонатални грижи, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009- 2014 г.

  1. Апарат за механична вентилация на новородени и деца;
  2. Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца;
  3. Инкубатор за специални грижи за новородени;
  4. Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца;
  5. Инфузионна помпа;
  6. Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър;
  7. Лампа за фототерапия.