• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086/ 818 456

Clinica.bg - Интервю - Фургоните към болницата са по примера на Китай